Friday, August 1, 2014

timpalak sa paggawa ng dalit

Ipinaaalam ng United Nations Information Centre (UNIC) -Manila ang 2014 bilang International Year of Small Island Developing States (SIDS) sa pamamagitan ng Patimpalak sa Pagsulat ng Maikling Tulang Dalit (Tulang may tigwalong pantig ang bawat isa sa apat na taludtod na magkakatugma):

Paligsahan sa Textula
Sa sarili nating Wika
Mayroong sukat at tugma
Sa anyong 'Dalit' ang katha.

'Dalit' ay may disiplina:
Apat lamang itong linya
Walong pantig bawat isa
Sa pagbuo ng 'stanza.'

Susulating mga tula
May susunding mga paksa
Bawat obrang malilikha
May kakamting gantimpala.

Mga paksa'y naaayon
Sa 'Nagbabagong Panahon'
Mga islang nilalamon
Unti-unti ng daluyong.

Bansa nati'y binubuo
Pitong libong mga pulo
Nanganganib na maglaho
Kung hindi tayo kikibo.

Mga paksang susulatin,
Dapat ayon sa layunin.
Papaano haharapin,
Napipintong suliranin?

Tatagal nang limang linggo
Ang paligsahan ngang ito
Buong Buwan ng Agosto
Bawat linggo, may panalo.

Unang linggo ng Setyembre,
Idaraos ang 'Finale.'
Ang mga unang nagwagi,
Sila lamang ang kasali.

Premyo sa Lingguhang Patimpalak:
Unang Gantimpala- P1500
Ikalawang Gantimpala- P1000
Tatlong Karangalang Banggit- Tig -P500 ang bawat isa.

Premyo sa Finale:
P3000 sa Kampeon.

Ipadala ang inyong mga lahok sa:
0917-500-0622 o sa unic.manila@unic.org.
No comments: