Tuesday, September 27, 2016

Mula sa mambabasang si Cranky Frankie

Miss Bebang, kasalukuyan ko pong binabasa ang It's Raining Mens. Sulit po ang pagpapahirap ko doon sa kuya sa Powerbooks na hanapan ako ng kopya kasi wala na sa shelf. Para po akong baliw na tatawa and biglang malulungkot sa mga binabasa ko. Thank you for making us readers feel things :)

Salamat, Cranky! PM-PM lang po tayo!