Saturday, April 17, 2010

Ilang puntos

Curriculum Alignment, Curriculum Pacing and Curriculum Mapping
Lecture ni Prof. Allan B. De Guzman
Pan Pacific Manila, Malate, Manila Abril 17, 2010

Dapat mataas ang expectation sa mga estudyante. At dapat alam din ito ng mga estudyante.

Ang silabus ay isang learning contract. Kung ano ang nakasaad doon ay dapat natalakay o natapos sa isang buong semestre.

Pangit kung patse-patse o pira-piraso ang naituturo sa estudyante kasi hindi nakakamaster ang estudyante ng isang paksa.

Mas maganda kung may articulation system ang isang kolehiyo para magkaalaman kung ano-ano na ang mga natatalakay ng bawat isang guro at kung anong mga kasanayan na ang natututuhan ng estudyante.

Dapat aware ang teacher sa instructional framework na ginagamit niya. Kung case-based ba iyan or instructionist, multiple-intelligence based, apprenticeship at iba pa.

Dapat aware ang teacher sa MVGO (mission-vision-goals-objectives) ng college para naka-allign ang kanyang lessons at strategies doon. At para magagamit ng mga estudyante ang skills na matututuhan sa klase niya sa iba pang klase at pagka-graduate.

Mag-lecture ka lang kung wala ang ituturo mo sa libro.

Dapat personalized ang silabus para sa estudyante. Iyong para lang kinakausap ang estudyante.

Ilagay sa silabus ang mga sumusunod:

a. Anong gagawin kung naka-miss ng test ang isang estudyante

b. Maaari bang ma-late ang isang estudyante? Kung oo, gaano kadalas? May limit ba ito?

c. Pagpapakilala sa sarili bilang course facilitator