Thursday, September 19, 2019

friends are blessings in the sky haha

in the past few weeks, god has been sending me my friends here at the south. probably to cheer me up!

unang dumating, si joshel. we had a great afternoon at the paseo palisoc. ang dami naming napagkuwentuhan. catching up nang bongga.

next na dumating ay si maru. sa mibf naman. dami din naming napagkuwentuhan over pizza and pasta sa island pizza sa moa. kasabay din namin siyang umuwi.

next were jofti and claire. na talaga namang mga kasama ko noon pa sa writing community.

it is nice to talk to friends when you are down, ano?

salamat po, universe. will always treasure your response in times like this.

No comments: