Sunday, April 26, 2015

Thank you sa Nanay kong si Ress (Tula)

Thank you sa nanay kong si Ress
Na dating seller ng lipstick.
Ako'y naging make up artist.
Gandang Pinay ang expertise.

-Beverly Wico Siy

Ang tulang ito ay isang dalit. Ang dalit ay isang katutubong anyo ng tula sa Pilipinas. Ito ay binubuo ng walong pantig kada taludtod at apat na taludtod kada saknong. Ito ay may isahang tugmaan.

No comments: