Friday, April 10, 2015

Agaran kong Ibinalik (Tula)

Agaran kong ibinalik:
Papeles at sobreng may tip.
Si Ma ang aking naisip
At ang ngalan niyang malinis.

-Beverly Wico Siy

Ang tulang ito ay isang dalit. Ang dalit ay isang katutubong anyo ng tula sa Pilipinas. Binubuo ito ng walong pantig kada taludtod at apat na taludod kada saknong. Ito ay may isahang tugmaan.

No comments: