Friday, April 17, 2015

Kada Larga, Mangumusta (Tula)

Kada larga, mangumusta.
"Hi, gulong! Hello, makina!"
Reminder ni Mama Mia
Na dating namamasada.

-Beverly Wico Siy

Ang tulang ito ay isang dalit. Ang dalit ay isang katutubong anyo ng tula sa Pilipinas. Binubuo ito ng walong pantig kada taludtod at apat na taludtod kada saknong. Ito ay may isahang tugmaan.

No comments: