Monday, September 29, 2014

Mula sa mambabasang si Abbie Abs

Dahil mas gusto kong napaglalaanan ng oras ang komento ukol sa pagbasa (at katatapos na pagbasa) ng It's a Mens World at It's Raining Mens. Mas kakikitaan ng kariktan sa positibong pananaw ang parehas na libro ukol sa pagiging ina kay EJ. Hindi lahat ng ina marahil ganito ang reaksyon at pananaw ukol sa natatanging yugto sa buhay ng mga kababaihang iniraraos nang mag-isa ang kanilang mga anak. Salamat sa dalawang librong nagbigay-bahagi at sumasalamin sa iyo hindi lang bilang isang manunulat, kung hindi isang babae at isang ina. Salamat sa pagmulat sa katotohanan, pag-aaantig sa aming mga puso (at pagkiliti), at pagbigay ng halakhak sa iyong mga akda. Tunay ngang ang panitikan ay sumasalamin sa buhay ng bawat nilalang.

No comments: