Thursday, September 18, 2014

Mula sa mambabasang si Po ng PRPB

Nakaka-touch sa It's Raining Mens ay ang A Love Story. Ayaw ko nga lang ng titik. Gusto ko ng CENSORED. Hahaha! Gusto kong makagawa ng microscope!
Gusto ko rin ang Emails 2. Sana makatagpo rin ako ng magiging kasama ko sa aking paglalakbay.

17 Sept. 2014
11:05 pm

Hello, Po! Thank you, thank you. Makakatagpo ka rin ng para sa iyo. Gagawin kitang searcher, hahaha!

No comments: