Friday, September 26, 2014

Mula sa mambabasang si Mark Joseph Arisgado

May kilig at kirot ang sense of humor ni Ms. Bebang sa kanyang aklat na It’s Raining Mens. Subalit sa kabila ng pait na maaaring ihatid ng iba’t ibang uri ng pagmamahal, maganda pa rin ang pangako ng pag-ibig sa atin. At masarap pa ring sumubok.

Mayaman sa karanasan --- maging totoo o likhang-isip --- ang aklat na mag-iiwan ng luha sa mambabasa, luhang dulot ng saya o sakit. Hahayaan ka ng aklat na sumilip sa buhay niya bilang ina, bilang anak, bilang nobya, bilang mangingibig. Isa ang aklat na ito sa mga nabasa kong aklat na ayaw kong bitiwan. Una ko itong binuklat sa MRT at LRT patungong Museo Pambata noong Miyerkules at di ko naramdaman ang hirap ng biyahe dahil sa aliw na ibinibigay ng bawat pahina! (Natapos ko siyang basahin kagabi.) Ito ang aklat na matapos mong basahin ay nais mong ipabasa sa iba upang sila rin ay maapektuhan --- kurutin at kilitiin.

Salamat, Mark! Wah, muntik na akong maiyak dito sa isinulat mo!

No comments: