Friday, February 28, 2014

TRIPLE SA SITENTA

Malugod kayong inaanyayahan ng
UST Center for Creative Writing and Literary Studies

kasama ang

Ateneo de Manila University Press

Filipinas Institute of Translation, Inc. at

Komisyon sa Wikang Filipino

sa
TRIPLE SA SITENTA

(Isang Hapon ng Lektura, Poetry Reading, at Booklaunch)

ni National Artist

Virgilio S. Almario
7 Marso 2014, Biyernes

ika-2 ng hapon

Tanghalang Teresita Quirino, Benavidez Bldg., UST
RSVP

Maria Christina Pangan

pangan.christina@gmail.com

0906-4801620

Copyright ng larawan: Beverly Siy

No comments: