Saturday, August 10, 2013

Makabagong Panitikang Quezon. Yeah, meron!

Mayroon akong nakilalang estudyante mula sa Quezon. Isa siyang masigasig na kabataang manunulat.

Kung gusto ninyong makasampol ng makabagong panitikang Quezon, heto ang basahin ninyo:

www.idyordnal.blogspot.com


Congratulations, Jord Earving! Am one proud momma! hahahahaha

No comments: