Sunday, January 6, 2013

Marne Marino in English and Filipino

Natapos ko na ang pag-e-edit sa translation ni Poy ng Marne Marino!

OMG. Sa wakas, nababawasan ang back log namin. 2013, here we come!

Wish us luck, friends!!!

No comments: