Saturday, February 6, 2010

stresstab ng buhay ko

nalulungkot ako ngayon dahil sa ilang mga gagong tao. buti na lang at dala ko ang formal theme ni ej noong siya ay grade 3.

My Mother

My mother is intelligent. She make me laugh. She give me anything that make me happy. She take care for me and work for me. She loves me. She's name is Beverly. When I want to sleep she give me a good night kiss. When I have enemies she will protect me of them. I love my mother because she is my greatest love in my life.

isang basa ko lang, wala na ang lungkot at stress na kanina pa ngumangatngat sa buo kong katawan.

No comments: