Thursday, February 11, 2010

payday/heyday


iba talaga ang nagagawa ng balita. ng balitang may suweldo na.

ito ang balitang una kong narinig kaninang umaga. nakasalubong ko kasi si papabon sa kalsada sa loob ng eskuwela.

pero mali ang pambungad kong pangungusap.

kaya rephrase, rephrase...

iba talaga ang nagagawa ng suweldo.

gumagaan ang bawat hakbang mo na kahapon lang ay halos simbigat ng nanay at tatay mong umuungot ng bagong banig ng gamot.

nagiging matingkad ang ngiti ng mga tao sa iyong paligid na kahapon lang ay naninimdim na mga anino ng naghahatid ng meralco at nawasa bill sa inyong bahay.

nagkukulay-ubeng muli ang isandaang piso na kahapon lang ay singdilim ng nangingitim na labi ng bunsong may hika't kapos ang hininga.

nagiging musika ang bawat tit-tit sa ATM na kahapon lang ay katunog ng mga yabag ng sariling sapatos na nangigitata't nakanganga.

tamo, sweldo lang pala ang magpapabago ng iyong mundo.

(Galing po dito ang larawan sa blog entry na ito: milkyourmoney.com/.../the-hardest-day-to-save/

No comments: