Thursday, January 21, 2010

KAKO FILIPINO

KAKO FILIPINO

Isang proyekto sa Filipino 102

Layunin ng proyektong ito:
a. ang makapag-ambag sa intelektuwalisasyon ng wikang Filipino
b. ang makatulong sa pananaliksik ukol sa wikang pambansa
c. ang maipakita at maitampok ang iba’t ibang gamit ng wikang pambansa
d. ang makatulong sa pagpapalaganap ng wikang Filipino sa pamamagitan ng internet

Ilang tala para sa pagsasagawa ng proyekto:

1. Maghanap ng anumang bagay o lugar na kakikitaan ng wikang Filipino.
2. Kunan ito ng retrato.
3. Gumawa ng blog site o website at pagsama-samahin ang lahat ng larawan ng mga kasapi ng inyong pangkat. Bawat isang kasapi ay isang larawan lamang ang maaaring isama sa blog.
4. Lagyan ng caption ang bawat larawan. Ang caption ay isang pangungusap lamang na may detalye ng bagay o lugar. Tiyaking walang maling baybay at perpekto ang grammar ng bawat caption.
5. Ang laman ng blog site o website ay: pangalan ng mga kasapi, seksiyon, college at unibersidad, mga larawan at mga caption. Huwag ilalagay ang pangalan ng guro.
6. Maaari ding hindi na kumuha ng retrato. Kung ida-download lamang ang larawan mula sa ibang blog site o website, tiyaking nakapagpaalam sa may ari o sa kumuha nito. Tiyakin ding nakalagay ang URL ng pinagmulan ng larawan at isama ito sa caption ng larawan.
7. Kung may problemang may kinalaman sa proyekto, ipagbigay-alam agad sa guro. Maaaring mag-text. Ilagay ang ngalan at seksiyon SA TUWING MAGTE-TEXT: 0919-3175708.
8. Ipasa sa ¼ scratch paper ang pangalan ng mga kasapi, seksiyon at ang blog site o website sa Disyembre 4 (para sa klaseng MWF) o Disyembre 5 (para sa klaseng TThS)
9. Tiyaking akademiko ang pangalan ng inyong blog site o website.
10. May plus 10% ng kabuuang bilang ng item sa preliminaryong pagsusulit ang buong grupo na may larawan ng pinakakakaibang bagay o lugar.

a. Ang paraan ng pagbibigay-grado:

Pagiging kakaiba ng mga bagay o lugar 50 %
Pagkamalikhain/hitsura ng blog site o website 25 %
Kalidad ng larawan 15 %
Kaayusan at kaangkupan ng caption 10 %
KABUUAN 100 %

No comments: