Monday, January 18, 2010

bad

kasosoli ko lang ng mga aklat na hiniram ko nang halos isang buwan.

dito sa library, hindi mo na kailangang pumila para magsoli ng aklat. Puwera na lang kung overdue na ang isosoli mo, pila ka.

pero kung hindi nga ay pupunta ka lang sa isang pader na merong nakahilerang parihabang mga butas. kapantay ito ng mga bilbil sa bewang. at kamukha ito ng mga butas ng mailbox na nakakabit sa tarangkahan ng mga bahay.

tapos ihuhulog mo lang ang mga aklat doon.

merong butas para sa filipiniana/religion, humanities, social science at iba pa.

inisa-isa ko ang mga librong isosoli ko. labing-isang aklat ang maingat at dahan-dahan kong ipinasok sa butas ng filipiniana. kung basta ko na lang kasi ihuhulog ang mga ito, baka kako masira ang pagkaka-hard bound ng mga ito o di kaya ay mabikangkang pagbagsak sa kahon pagkatapos ay baka madaganan pa ng mga susunod na librong isasauli. kawawa ang mga pahina, maaaring magkandalukot-lukot, mayupi, mawarat.

hindi maaari!

kaya dahan-dahan.
unti-unti.

at nang masilip ko na nga ang nakasahod sa butas na iyon, isang kahon na may maroon na foam, saka lamang pinakawalan ng aking mapagkalingang kamay ang mga libro.

tapos 'yung isang libro, ishinoot ko agad sa butas ng humanities.

pug! ang sabi.

ang bad ko, ano?

english kasi 'yung libro.

anyway, isa lang naman iyon.

No comments: