Thursday, January 21, 2010

kala

hati

I'm half-Chinese, half-Filipino,
half-teacher, half-student,

and most of all,
half-happy, half-sad.

Puwede pala ito. Actually, ganito ang pakiramdam ko for the past seven and a half years. Yes, that long. At akala ko, kapag natapos na ito, matatapos din ang pagiging half-happy, half-sad ko. Hindi pala. Pero ang maganda this time, I know, the feeling is temporary.

Coz I’m on my way to a new highway.

Soon, I’ll be half-scared, half-excited.

No comments: