Thursday, June 5, 2014

Nuninuninuni

Under evaluation na ang translation ko sa akda ni Ken Spillman. Hay, sana makapasa! Para magtuloy-tuloy ang proyektong ito.

Ang pangalan ng pangunahing tauhan sa Pinoy version na ito ay... Jayjay!

Go, Jayjay!

No comments: