Saturday, June 7, 2014

ang mahal kong si Sir Rene

Ang ganda-ganda ng article na ito. Naging guro ko si Sir Rene O. Villanueva at sobrang inspiring siya at ang buhay niya. (Kahit nakakabuwisit talaga ang mga panlalait niya sa pangit kong akda, yayks)

www.philstar.com/2010-philippine-star-24th-anniversary/596865/magnificent-rene-o-villanueva

Every time I write, I think of him and Sir Rio. Sila ang idol ko sa dahilang hindi sila tumitigil sa pagkatha. They continue/d to do what other "older and veteran" writers just dream about (na lang. eventually.).

Write.

I will always write. i believe this is the reason why i was born in the first place.

No comments: