Wednesday, July 22, 2015

Bagong Proyekto!

Biography ito. Ng isang malaking tao. Grabe. Di pa rin ako makapaniwalang napili ako para dito.

Hiling ko lang, sana'y magawa ko ito nang maayos at maganda. Pangalan ko pa rin ang nakataya rito kahit na magiging anino lang ito ng higanteng pangalan sa pabalat ng aklat.

Thank you, God. Thank you talaga sa pakikinig sa mga bulong ng puso ng karaniwang aleng tulad ko.

No comments: