Tuesday, April 1, 2014

Mula kay Vins Miranda ng Miriam College High School Department

Gusto ko lang ibalita na kasama sa required reading materials ng Grade 11 naming ang It's A Mens World. May summer reading program na kami. Padayon!

Maraming salamat, Vins! Padayon din sa iyo! Hehe dami ko na utang sa iyo!

No comments: