Sunday, February 28, 2016

Karagatan ang Pag-ibig ng Isang Ina (tula)

ni Beverly Siy

Sa lawak nito’y makakalangoy ka
nang buong laya.
Sa lalim nito’y makakasikad ka
nang buong lakas.
Ganyan mag-alaga ng perlas
ang mapagmahal na dagat.

Sa gitna ng pag-aalangan
ng iyong huwisyo’t prinsipyo
padadaungin ka niya sa aplaya
at saka siya maghihintay
hanggang sa iyong maaninaw:
ang sarili mong mga paa’y
lubog man sa tubig,
matatag pa rin at nakakatindig.
Ganyan mag-alaga ng perlas
ang mapagmahal na dagat.

Sa mata ng panganib,
mabilis ka niyang ihahatid
sa panatag na dalampasigan
kung saan iyong mamamasdan
ang pagragasa ng karimlan.
Ganyan mag-alaga ng perlas
ang mapagmahal na dagat.

Sa pagtangis ng iyong dibdib,
lalambingin niya agad ang langit
upang magbahagi ito ng ngiti
sa pamamagitan ng isang bahaghari.
Ganyan mag-alaga ng perlas
ang mapagmahal na dagat.

Sa pusod ng iyong pagod,
batid niyang madali ang maanod.
Kaya't ilalatag niya ang lambat
upang hulihin ang sigla ng habagat.
Kakalma ang iyong katawan
Sa hele ng kilapsaw.
Ganyan mag-alaga ng perlas
ang mapagmahal na dagat.

Karagatan ang pag-ibig ng isang ina.

Sa lawak nito’y makakalangoy ka
nang buong laya.
Sa lalim nito’y makakasikad ka
nang buong lakas.
Mayroon pa bang dahilan
upang hindi ka maglayag?

No comments: