Wednesday, May 15, 2013

Mula sa Mambabasang si Ally Publico

Hallo, Miss Bebang! Na-meet ko po kita kanina sa class ni M'am Ruby. I really loved meeting you! Actually I kind of wanted to hug you because you were so nice! Ahihihi~ Thank you for inspiring us with your book!

Gusto ko ding mag-share po sa iyo ng scripture (kung pwede lang po, hihi):

"'For I know the plans I have for you,' declares the Lord. 'Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.'" - Jeremiah 29:11

Sana palagi po kayong mag-rely kay God ang lahat ng mga plano niyo po. At super-blessed na din po kayo sa success ng It's A Mens World! Looking forward to seeing It's Raining Mens in stores soon, hihi!

Thank you sa lahat, Miss Bebang. God bless!

Ini-repost ito nang may permiso mula kay Ally Publico.

Uy, salamat, Ally!

No comments: