Friday, May 24, 2013

madugohindi naman pala totoong april is the cruelest month!

May pala!

na-reject ang isa kong request na sobrang importante sa takbo ng masters ko. therefore, baka di na ako maka graduate anytime soon.

nawawala ang isa kong translation work na napakatagal kong ni-labor.

buti na lang at napakaraming kaibigan na nagmamalasakit. sino ako para magreklamo?

o, May, hindi ka pa tapos?

BRING IT ON!Copyright ng larawan: Bebang Siy.

No comments: