Sunday, February 10, 2013

sa piling ng mga manunulat

kahapon at kagabi, maghapon, magdamag akong nasa piling ng mga manunulat. at lagi't lagi ay hindi ako nabibigo. masagana na naman ang ani, ani ng inspirasyon.

kasi nakikita ko silang masaya anuman ang estado nila sa buhay. nakikita ko silang may malasakit sa kapwa, sa kaibigan lalo na.

precious, precious moments.

i will always write no matter what. ito ang iilan sa mga bagay na sigurado ako sa aking sarili.

para sa panitikan, para sa bayan.

No comments: