Sunday, November 8, 2009

kupald

sabi ni jowa, ako raw ang pinakamabagal na tao sa buong sanlibutan.

kaya naman binigyan niya ako ng bagong palayaw: kupad. As in pinakaKUPAD= babe ang.

at dahil biniro niya ako nang nasa kalagitnaan ako ng pag-aalala kung makakapag-complete nga ba ako sa isang gurong half-halimaw-half-tao, tinawag ko siya sa bago niyang palayaw: kupal. sa lahat ng ganito, siya naman ang pinaka.

sabi ko na nga ba. compatible talaga kami netong jowa ko. palayaw na palayaw pa lang.

i love you, kups.

1 comment:

Joji said...

I Love you too KUPS