Monday, December 15, 2008

kumbakit

ako nalulungkot ngayon, binabatbat ng ligalig ang puso ay hindi ko alam.

nalulungkot ako kapag nakakakita ako ng pares sa loob ng dyip. o kaya isang pamilyang nagko-commute, aalog-alog pa ang ulo ng sanggol habang humaharurot si manong drayber.

gusto ko rin niyan sabi ko.

pero handa ba ako? kaya ko bang magsakripisyo?

minsan, karuwagan ang siyang pumipigil sa kaligayahan na pumasok sa buhay ng may buhay.

No comments: