Friday, December 16, 2011

ang susunod na aklat

mukhang hindi masusunod ang unang plano para sa paglalabas ng ikalawang aklat.

mukhang hindi ang advice column na nuno sa puso ang kasunod.

gayumpaman, masaya ako dahil libro pa rin ito.

yey!

tara na, 2012! labas na sa lungga!

No comments: