Sunday, September 23, 2012

doon po sa barangay namin

ay offered ito. gusto mo?Copyright ng photo: Bebang Siy

No comments: