Sunday, September 23, 2012

doon po sa barangay namin

ay offered ito. gusto mo?Copyright ng photo: Bebang Siy

Tuesday, September 4, 2012

Lapatan ng Ritmo ang PagbubungkalLapatan ng ritmo
Ang pagbubungkal
At itanim nang taimtim
Ang liriko ng butil.
Tiyak na ipaghehele ng lupa
itong malamyos na punla.

Pagkatapos ay tabunan ang pangako
Ng kinabukasan. At diligan
ng lunting awitin ang araw-araw.

Matining ang tinig ng panganay
na usbong.
Makinig.
Makinig sa tahimik
nitong pag-ugat sa sarili.
Tutubo,
Lalago,
ang sanga-sangang sagot sa paghihintay.
Hindi maglalaon, ang bawat dahon
ay buong siglang sasayaw
sa saliw ng mapagpalang hangin.
Ang copyright ng larawan ay kay Sean Elijah Siy.